Base On-line

Cita prèvia i altres serveis

Agència tributària (ATC)

Tributs de Catalunya

Tributs de Catalunya és fruit de l'acord entre l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i les Diputacions de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l'àmbit tributari que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà. 

Oficines de BASE amb finestreta única

Les oficines de BASE que actuaran com a finestreta única són: 

Serveis

  • Atenció a les persones a qui s'ha notificat una provisió de constrenyiment de Tributs de Catalunya.
  • Recepció i registre de documentació i d’autoliquidacions relacionades amb els tributs que gestiona l'ATC.
  • Informació i assistència general i bàsica en relació amb els tributs que gestionen les diputacions catalanes i l’ATC. 
  • Emissió de certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de duplicats de les cartes de pagament.