Base On-line

El teu municipi

MARÇÀ

Escut del municipi MARÇÀ
Adreça
Pl. de les Arenes, 1 43775 Marçà
Telèfon
977 178 000
Web
http://www.marca.altanet.org/

Oficina Falset

Adreça
Pl Quartera, 36
Telèfon
977830081
Email
o.falset@base.cat
Horari
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribucions especialsnonosino
Cànon de l'Aiguasinonono
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
IVTMsisisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Subministrament Aiguanosisino
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/04/2022 al 30/06/2022
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2022 al 30/06/2022
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2022 al 30/09/2022
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/10/2022 al 30/12/2022
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2023 al 31/03/2023
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 31/08/2022 al 31/10/2022
TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 29/07/2022 al 30/09/2022
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/02/2022 al 29/04/2022
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 27/05/2022 al 29/07/2022
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/08/2022 al 31/10/2022
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/11/2022 al 31/01/2023
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 29/07/2022 al 30/09/2022

Ordenances