Base On-line

El teu municipi

TIVISSA

Escut del municipi TIVISSA
Adreça
C. Castell, 2 43746 Tivissa
Telèfon
977 418 014
Web
http://www.tivissa.cat/

Oficina Móra d'Ebre

Adreça
Ps Sant Antoni, 11
Telèfon
977402048
Email
o.moraebre@base.cat
Horari
Atenció amb CITA PRÈVIA
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLICnonosino
Cementiri: Conservaciónosisino
Contribucions especialsnonosino
Costes judicialsnonosino
Danys contractualsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicnosisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Ocupació: Domini públicnosisisi
Preus públics agrupatsnonosino
Sancions administrativesnonosino
Taxes agrupadesnonosino
Vehicles: Gualsnosinono

Calendari Fiscal

Concepte Període
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 31/05/2023 al 31/07/2023
TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/05/2023 al 31/07/2023
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/05/2023 al 31/07/2023

Ordenances