Base On-line

BASE

Control del personal municipal autoritzat a sol·licitar informació a BASE

Control del personal municipal autoritzat a sol·licitar informació a BASE

Activitat

Control del personal municipal autoritzat a sol·licitar informació a BASE

Base jurídica

Obligació Legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat

 • Model de comunicació de dades al personal autoritzat a sol·licitar informació de BASE

Base jurídica per a categories especials de dades

No es tracten

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat per a categories especials de dades

No precedeix

Finalitat de l’activitat del tractament

Garantir un accés ordenat i autoritzat a les dades tributàries i de recaptació de BASE

Elaboració de perfils que afecten a la privacitat

No

Categories dels interessats

Empleats
Càrrecs públics

Tractament de dades de col·lectius vulnerables

No

Categories de dades

 • De caràcter identificatiu

Destinataris de les cessions

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Unitat administrativa responsable

Coordinació de serveis

Descripció de les dades tractades

 • De caràcter identificatiu:
  • NIF/DNI/NIE
  • Adreça postal o electrònica
  • Telèfon

Descripció del tractament

Consulta dels autoritzats per facilitar-els-hi dades i/o documents

Període de conservació de les dades

Mentre l'autorització sigui vigent

Identificació de la procedència

 • D'altres administracions públiques

Identificació del procediment de recollida

 • Transmissió electrònica

Mesures de seguretat aplicades

Les corresponents al que determina l'ENS

Controls

No

Observacions

No hi ha observacions

Encarregats del tractament

No hi ha

Co-responsable del tractament

No

Data d’inici del Registre d’activitat

15/01/2019

Data de la darrera modificació del Registre d’activitat

26/06/2019

Avaluació d’impacte

No es realitza l'Avaluació d'impacte per que s'estima que, d'acord amb les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) del Grup "Protecció de dades" de l'article 29, el tractament no comporta probablement un alt risc per als drets i les llibertats dels individus

Tornar a Tractaments