Base On-line

Tràmits

Rehabilitació del vehicle - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica (IVTM)

Condicions

La tramitació de la rehabilitació d’un vehicle s’ha de fer a la Direcció General de Trànsit, la qual adreçarà un document al Ministeri d’Indústria perquè confeccioni una nova targeta tècnica que caldrà que verifiqui un centre d’inspecció tècnica de vehicles (ITV).

Un cop obtinguda la nova fitxa tècnica, s’ha de tramitar l’alta del vehicle con si fos nou.

Tràmits Relacionats